Omprojektet


BE+ är ett treårigt Erasmus+ finansierat Strategiskt Partnerskap för innovation som pågår mellan 2020-2023

  • September 2020

    Projektstart
  • Augusti 2023

    Projektets Slut
MÅLGRUPPER:
  • lärare på grundskolan och gymnasiet
  • skolledare
  • administrativ skolpersonal
  • beslutsfattare i skolfrågor

Mål


Det övergripande målet för projektet är att öka den administrativa och organisatoriska kapaciteten i grundskolan och gymnasiet så att lärare och skolledare är bättre förberedda för transnationellt samarbete inom Erasmus + programmet.
Specifika mål är att: 1- Stötta skolor i att ta fram en grundlig behovsanalys i förhållande till kapacitetsuppbyggnad
2 - Utveckla innovativa metoder och verktyg för att möta skolpersonals behov av kompetensutveckling på området
3 - Förbättra skolors möjligheter att förstå och hantera en hel projektcykel
4 - Utveckla en verktygslåda som rustar skolor för deltagande i det kommande Erasmus + -programmet