• September 2020Projektet inleds

 • December 2020Första TPM

  Online
 • September 2021Andra TPM

  I Parma
 • Mars 2022Tredje TPM

  I Esslingen
 • Oktober 2022Första utbildningsseminariet

  I Luleå
 • Februari 2023Andra utbildningsseminariet

  I Parma och Collecchio
 • maj 2023Sjätte TPM

  I Trondheim
 • Vår och sommar 2023Multiplikator händelser

  I Italien, Sverige, Norge och Tyskland

6:e och sista transnationella projektmötet

Den 22 och 23 maj ägde det sjätte och sista transnationella mötet i Be Plus-projektet rum!
Mötet hölls i staden Trondheim och alla projektpartner deltog aktivt Trondheim kommune Norrköpings kommun Luleå kommun Esslingen International SERN #IC Guatelli - Collecchio
Under två produktiva dagar arbetade vi med att slutföra projektets resultat. 𝕋ℝ𝔸𝕀ℕ 𝕋ℍ𝔼 𝕋ℝ𝔸𝕀ℕ𝔼ℝ𝕊 𝕄𝔸ℕ𝕌𝔸𝕃 och ℂ𝔸ℙ𝔸ℂ𝕀𝕋𝕐 𝔹𝕌𝕀𝕃𝔻𝕀ℕ𝔾 𝕋𝕆𝕆𝕃𝔹𝕆𝕏 är precis runt hörnet, redo att stärka och inspirera! Dessa resurser kommer att ge skolorna de kunskaper och färdigheter som behövs för att effektivt ta tillvara och dra nytta av de möjligheter som Erasmus+-programmet erbjuder.
Dessutom organiserar alla projektpartner aktivt spridningsevenemang som är planerade att äga rum under sommaren. Dessa evenemang kommer att fungera som plattformar för att visa upp resultaten av BE PLUS-projektet, främja kunskapsutbyte och skapa möjligheter till samarbete och nätverkande.
 

Andra seminariet

Från den 6 till den 9 februari 2023 ägde det andra seminariet i BE+-projektet rum i Parma och Collecchio med SERN och IC Guatelli som värdar
Från måndag till torsdag träffades mer än 30 deltagare mellan lärare och rektorer från Parma och Collecchio för att fortsätta det arbete som inleddes i Luleå i oktober förra året.
Skolorna fick chansen att fördjupa sina kunskaper om projektcykelhantering och lära sig hur man formulerar ett vinnande projektförslag baserat på den behovsanalys som utarbetades under det första seminariet.
Deltagarna besökte också lokala skolor som Istituto Comprensivo Guatelli, projektpartner, och Liceo Marconi i Parma för att utbyta erfarenheter och synpunkter.
Allt arbetsmaterial som testades under seminarierna kommer att ingå i den utbildningskurs om kapacitetsuppbyggnad som vi håller på att utveckla!
 

 

Första seminariet

Det första seminariet i BE+-projektet ägde rum i Luleå från den 24 till den 27 oktober 2022.
Från måndag till torsdag samlades mer än 30 deltagare mellan lärare och rektorer i Luleå för att fördjupa sina kunskaper om projektplanering inom ramen för Erasmus + -programmet.


Kärnan i seminariet var en workshop ledd av SERN där deltagarna lärde sig om de viktigaste faserna i projektcykelhantering och hur man utvecklar ett projektförslag med utgångspunkt från en behovsanalys. Deltagarna hade också möjlighet att delta i en föreläsning som gavs av den svenska nationella byrån för E + om huvuddragen i KA1- och KA2-projekten, att besöka lokala skolor och utbyta sina erfarenheter av Erasmus-projekt som stärker den europeiska dimensionen i sina organisationer.

 

Tredje TPM

Det tredje transnationella projektmötet för Be+-projektet ägde rum i Esslingen am Neckar den 21-22 mars 2022. Esslinegn stod värd för det två dagar långa mötet och alla partner deltog för första gången. Mötet var ett viktigt tillfälle att diskutera dokumentet för självbedömningsguiden (IO1) och påbörja arbetet med utbildningskursen om kapacitetsuppbyggnad (IO2). Dessutom började vi planera det första seminariet, som förväntas i oktober i Luleå, under vilket vi kommer att testa de resultat som utvecklats med lärare, rektorer, administrativ personal från Italy🇮🇹, Sweden🇸🇪, Germany🇩🇪 och Norway🇳🇴.

 

Andra TPM

Det andra transnationella projektmötet för Be+-projektet ägde rum i Parma den 6-7 september. Tvådagarsmötet arrangerades av Sern och partners från Luleå kommun och Esslingen International deltog, medan Utbildningskontoret Norrköpings Kommun och Trondheim kommune deltog online. På agendan fanns:

Intellektuella resultat 1 och 2
Spridning och övervakning av aktiviteter
Ekonomisk och administrativ förvaltning

Vi arbetar för närvarande med Output 1 - Vägledning för självutvärdering. Vi utvecklade först ett frågeformulär för att identifiera skolans kapacitetsuppbyggnad på 3 nivåer (ORGANISATORISK, STRATEGISK och OPERATIONELL). Det har cirkulerats bland de berörda skolorna i partnerländerna och kommer nu att följas av fokusgrupper på skolnivå som i slutändan kommer att leda till att skolorna utvecklar den internationella strategin.

First TPM

The first Transnational Project Meeting of the Be+ Project took place online on 3-4 December 2020. all partners got to spend 2 entire days together discussing capacity building, listening to lectures by among other Susanne Sahlin, researcher in leadership and organization at the Mid Sweden University and work with our first intellectual output. We even got a tour of Norrköping as one of the coffee break entertainments!