Fortbildnings
aktiviteter


TI Projektet BE + planeras två fortbildningsaktiviteter (LTTA) för skolpersonal som kommer att vara avgörande för att kunna producera IO2.
Den första LTTA äger rum i Collechhio, Italien maj 2022. Fokus för den första LTTA är att det första kursmomentet (modul1) som utvecklats inom ramen för IO2. Fortbildningen sker under 3 heldagar och har fokus på den del som rör kartläggning/behovsanalysfasen i en projektcykel.
Den andra fortbildningsaktiviteten kommer att äga rum i Trondheim december 2022 och fokusera på ett annat centralt ämne för IO2- projektformuleringsfasen. Fortbildningen pågår i tre dagar och följer ett liknande upplägg som LTTA1.