Transnationella Projektmöten


Partnerskapet planerar att ha sex transnationella projektmöten (TPM). Förutom att diskutera innehållet i projektets slutprodukter ( intellectual outputs) kommer mötena att ta upp frågor kring spridning, utvärdering, uppföljning och utvärdering. I mån av möjlighet kommer mötena även inkludera besök på skolor, lärosäten och andra utbildningsinstanser i syfte att öka partnernas förståelse för varandras utbildningskontexter.

Mötena kommer att genomföras enligt följande schema:

- TPM1 Norrköping nov 2020 för att planera och sätta igång arbetet med och samordningen av alla planerade projektaktiviteter.

- TMP2 Parma, maj 2021 för att slutföra IO1 och planera IO2.

- TPM 3 Esslingen dec 2021 för att följa upp och utvärdera projektresultaten.

- TPM4 Collecchio maj 2022 för att utvärdera fortbildningsaktivitet 1 (LTT 1) och planera för fortbildningsaktivitet 2 (LTT 2), samt diskutera utvecklingen av verktygslådan (IO3).

- TPM 5 Luleå dec 2022 för att utvärdera LTT 2 och slutföra arbetet med IO2 samt fortsätta med IO3.

- TPM 6 Trondheim maj 2023 för att slutföra IO3, förbereda spridningkonferenser i varje partnerland, utvärdera projektet och planera för slutrapporten och den lokala implementeringen.