Varför BE+?


Den kommande programperioden för Erasmus + (2021-2027) kommer att innebära ett större fokus på rörlighet/mobilitet med målet att erbjuda möjligheter till utbildning och lärande för 12 miljoner människor vilket är en tredubbling jämfört med innevarande programperiod, bygga ett enat europeiskt utbildningsområde och stärka den europeiska identiteten. Det innebär sammantaget att fler skolor kommer att behöva bygga kapacitet för Erasmus + -deltagande om programmet ska få önskad effekt.


Mer Information

Vilka slutprodukter kommer ut av projektet?