Omprosjektet


BE+ er et Erasmus+-finansiert strategisk partnerskap for innovasjon som løper over en treårsperiode.

MÅLGRUPPER::
  • lærere i K-12-skolen
  • skoleledere
  • administrativt personale ved skolene
  • politiske beslutningstakere (skoleledere, utdanningsrådgivere og andre interessenter)

Målsettinger


Det generelle målet med prosjektet er derfor å øke den administrative og organisatoriske kapasiteten i grunnskolen, slik at lærere og ledere er bedre forberedt på transnasjonalt samarbeid innenfor rammen av Erasmus+.
Spesifikke mål (SO) er å: 1 - Hjelpe skolene med å utarbeide en grundig behovsanalyse i forbindelse med kapasitetsbygging.
2 - Utvikle innovative metoder og verktøy for å imøtekomme opplæringsbehovene til skolens ansatte.
3 - Forbedre skolepersonalets ferdigheter når det gjelder å forstå og gjennomføre en prosjektsyklusstyring.
4 - Utvikle en verktøykasse som skal forberede skolene på det kommende Erasmus+-programmet.

Check out our infographic

Check out our flyer