Spridningskonferenser Multiplier Events


Syftet med spridningskonferenserna, som kommer att äga rum i alla partnerländer, är att sprida det slutresultatet av projektet och presentera verktygslådan (IO3) till en stor grupp potentiella slutanvändare.
Konferenserna har tre målsättningar:
1. Presentera prototyperna av projektresultaten för utövare och intressenter.
2. Testa vissa delar av de tre slutprodukterna på konferensdeltagarna
3. Samla in feedback och använda den för att förbättra kvaliteten på de slutprodukterna
Konferenserna kommer att äga rum i maj 2023.