EGENVURDERINGSGUIDE

 
Erasmus+ har blitt anerkjent som EUs største suksess! Med et budsjett på 26 milliarder euro tilbyr det nye Erasmus+-programmet (2021-2027) flere muligheter for utveksling og kompetanseutvikling for skoler enn noen gang før. Men for at programmet skal nå sitt fulle potensial, må flere skoler bygge kapasitet for internasjonale prosjekter. BE +-prosjektet (Building Capacity for Erasmus + in schools) tar denne utfordringen.
Denne egenvurderingsguiden tilbys lærere, rektorer og skoleansatte som et verktøy for å identifisere og sammenstille skolens behov i forhold til internasjonalt arbeid i fire enkle steg:
  • STEG 1- UNDERSØKELSEN
  • STEG 2 - FOKUSGRUPPE 1- det organisatoriske og strategiske nivået
  • STEG 3 - FOKUSGRUPPE 2- det operative nivået
  • STEG 4 – MOT EN INTERNASJONAL STRATEGI
Alle stegen er utformet i nært samarbeid med skoler fra Norge, Tyskland, Italia og Sverige. Guiden har som mål å senke tersklene for skoler til å delta i Erasmus+-programmet og kan brukes av både nykommere og mer internasjonalt erfarne skoler som ønsker å få mest mulig ut av Erasmus+-programmet 2021-2027. Begrepet kapasitetsbygging i utdanningen brukes for å beskrive en intern endringsprosess i skolen som har som mål å øke den individuelle og kollektive evnen for ansatte til kontinuerlig å forbedre elevenes læring. Men selve konseptet med kapasitetsbygging, samt mange verktøy som brukes for å utvikle og administrere EU-prosjekter, er hentet fra teorier om transnasjonalt samarbeid. Det teoretiske rammeverket som ligger til grunn for hvordan denne guiden er bygget opp, er med utgangspunkt i A Kaplans forskning. Vi håper denne guiden vil hjelpe skolen din til å bli en del av mange fremtidige europeiske samarbeid